Air Arabia Flight Status

Travel Routes Departure Arrival DETAILS
Alexandria to Sharjah 01:00 HBE 05:40 SHJ
Moscow to Sharjah 23:50 DME 05:50 SHJ
Madinah to Sharjah 23:50 MED 03:20 SHJ
Sharjah to Multan 04:45 SHJ 08:20 MUX
Dammam to Sharjah 20:40 DMM 22:55 SHJ
Karachi to Sharjah 02:35 KHI 03:35 SHJ
Sharjah to Abadan 13:00 SHJ 14:20 ABD
Sharjah to Alexandria 21:30 SHJ 23:20 HBE
Astana to Sharjah 15:30 TSE 18:10 SHJ
Multan to Sharjah 09:00 MUX 10:50 SHJ
Sharjah to Yanbu 11:15 SHJ 13:00 YNB
Sharjah to Abha 13:30 SHJ 15:20 AHB
Khartoum to Sharjah 01:30 KRT 06:20 SHJ
Sharjah to Baghdad 10:00 SHJ 11:25 BGW
Antalya to Sharjah 01:25 AYT 06:25 SHJ
Sharjah to Astana 08:00 SHJ 14:30 TSE
Sohag to Sharjah 01:40 HMB 06:00 SHJ
Yanbu to Sharjah 13:40 YNB 17:20 SHJ
Sharjah to Jazan 13:35 SHJ 15:30 GIZ
Sharjah to Madinah 21:30 SHJ 23:05 MED
Gassim to Sharjah 17:40 ELQ 20:30 SHJ
Tabuk to Sharjah 12:10 TUU 16:05 SHJ
Dammam to Sharjah 16:55 DMM 19:10 SHJ
Cairo to Sharjah 15:30 CAI 21:00 SHJ
Assiut to Sharjah 00:35 ATZ 05:55 SHJ
Kiev to Sharjah 14:05 KBP 20:05 SHJ
Urumqi to Sharjah 19:05 URC 20:20 SHJ
Gassim to Sharjah 09:10 ELQ 12:00 SHJ
Sharjah to Nagpur 23:15 SHJ 04:15 NAG
Sharjah to Dammam 16:00 SHJ 16:15 DMM
Sharjah to Alahsa 17:20 SHJ 17:45 HOF
Tbilisi to Sharjah 02:55 TBS 06:05 SHJ
Hail to Sharjah 14:20 HAS 17:30 SHJ
Sharjah to Assiut 22:30 SHJ 23:59 ATZ
Sharjah to Sohag 22:30 SHJ 00:01 HMB
Sharjah to Quetta 06:15 SHJ 09:20 UET
Quetta to Sharjah 10:00 UET 11:15 SHJ
Sharjah to Moscow 18:40 SHJ 22:50 DME
Sharjah to Dammam 19:45 SHJ 20:00 DMM
Sharjah to Faisalabad 23:05 SHJ 03:00 LYP
Jazan to Sharjah 16:10 GIZ 20:00 SHJ
Sharjah to Basra 08:05 SHJ 08:55 BSR
Salalah to Sharjah 17:45 SLL 19:25 SHJ
Baghdad to Sharjah 12:10 BGW 15:20 SHJ
Chittagong to Sharjah 09:40 CGP 13:20 SHJ
Muscat to Sharjah 16:45 MCT 17:35 SHJ
Jeddah to Sharjah 10:15 JED 13:45 SHJ
Kuwait to Sharjah 21:15 KWI 23:45 SHJ
Kathmandu to Sharjah 21:10 KTM 00:25 SHJ
Sharjah to Muscat 15:00 SHJ 15:55 MCT
Sharjah to Taif 12:45 SHJ 14:40 TIF
Taif to Sharjah 15:20 TIF 18:45 SHJ
Sharjah to Yerevan 08:50 SHJ 12:00 EVN
Sharjah to Dammam 20:00 SHJ 20:20 DMM
Sharjah to Bahrain 19:45 SHJ 19:55 BAH
Riyadh to Sharjah 15:45 RUH 18:25 SHJ
Sharjah to Karachi 07:00 SHJ 09:50 KHI
Sharjah to Kathmandu 15:00 SHJ 20:30 KTM
Sharjah to Jeddah 07:30 SHJ 09:35 JED
Kuwait to Sharjah 21:15 KWI 23:45 SHJ
Sharjah to Riyadh 14:05 SHJ 15:05 RUH
Amman to Sharjah 11:40 AMM 15:30 SHJ
Sharjah to Thiruvananthapuram 13:00 SHJ 18:30 TRV
Sharjah to Goa 23:20 SHJ 04:15 GOI
Sharjah to Abadan 13:05 SHJ 15:15 ABD
Sharjah to Lar 11:30 SHJ 13:00 LRR
Madinah to Sharjah 14:55 MED 18:10 SHJ
Al-Najaf to Sharjah 03:20 NJF 06:20 SHJ
Alexandria to Sharjah 11:10 HBE 16:35 SHJ
Sharjah to Chittagong 02:35 SHJ 09:00 CGP
Sharjah to Peshawar 05:15 SHJ 09:00 PEW
Urumqi to Sharjah 19:05 URC 20:45 SHJ
Sharjah to Urumqi 09:35 SHJ 18:15 URC
Dammam to Sharjah 21:00 DMM 23:15 SHJ
Sharjah to Yekaterinburg 09:00 SHJ 14:55 SVX
Sharjah to Kazan 09:00 SHJ 13:00 KZN
Sharjah to Tbilisi 13:00 SHJ 16:30 TBS
Kiev to Sharjah 13:35 KBP 20:55 SHJ
Tbilisi to Sharjah 17:15 TBS 20:25 SHJ
Khartoum to Sharjah 03:55 KRT 08:30 SHJ
Bahrain to Sharjah 16:55 BAH 18:55 SHJ
Sharjah to Amman 08:30 SHJ 11:00 AMM
Abha to Sharjah 16:10 AHB 19:40 SHJ
Bodrum to Sharjah 02:10 BJV 07:35 SHJ
Kabul to Sharjah 10:40 KBL 13:10 SHJ
Sharjah to Prague 15:35 SHJ 19:20 PRG
Sharjah to Sialkot 18:30 SHJ 22:20 SKT
Sharjah to Nairobi 18:55 SHJ 23:10 NBO
Kochi to Sharjah 04:00 COK 06:30 SHJ
Sohar to Sharjah 12:00 OHS 12:40 SHJ
Madinah to Sharjah 10:05 MED 13:25 SHJ
Sharjah to Khartoum 13:00 SHJ 15:10 KRT
Sharjah to Prague 07:35 SHJ 11:20 PRG
Jeddah to Sharjah 21:30 JED 01:10 SHJ
Sharjah to Moscow 09:00 SHJ 13:20 SVO
Sharjah to Hargeisa 03:50 SHJ 06:15 HGA
Sarajevo to Sharjah 17:55 SJJ 01:10 SHJ
Sarajevo to Sharjah 22:45 SJJ 06:00 SHJ
Sarajevo to Sharjah 13:15 SJJ 20:30 SHJ
Baku to Sharjah 17:55 GYD 20:35 SHJ