ASKY Flight Status

Travel Routes Departure Arrival DETAILS
Abuja to Cotonou 10:40 ABV 12:20 COO
Ouagadougou to Lome 10:45 OUA 12:25 LFW
Lome to Cotonou 13:20 LFW 15:05 COO
Lagos to Douala 15:50 LOS 17:25 DLA
Lagos to Lome 19:20 LOS 19:10 LFW
Niamey to Lome 10:20 NIM 11:15 LFW
Lagos to Libreville 16:10 LOS 18:00 LBV
Libreville to Douala 07:10 LBV 08:10 DLA
Conakry to Dakar 17:40 CKY 19:00 DKR
Lome to Ouagadougou 13:30 LFW 15:15 OUA
Abidjan to Lome 09:45 ABJ 11:15 LFW
Lome to Cotonou 13:20 LFW 15:05 COO
Yaounde to Libreville 09:30 NSI 10:30 LBV
Lome to Douala 14:50 LFW 17:35 DLA
Lome to Ouagadougou 13:30 LFW 15:15 OUA
Lome to Bamako 13:50 LFW 16:00 BKO
Lome to Accra 13:40 LFW 14:20 ACC
Douala to Brazzaville 17:50 DLA 20:20 BZV
Lagos to Abidjan 09:40 LOS 10:25 ABJ
Abidjan to Lome 11:00 ABJ 12:30 LFW
Douala to Lome 11:00 DLA 12:05 LFW
Lagos to Lome 10:30 LOS 10:30 LFW
Bissau to Dakar 07:20 OXB 08:20 DKR
Douala to Lome 11:00 DLA 12:05 LFW
Accra to Lome 11:55 ACC 12:35 LFW
Lagos to Lome 12:25 LOS 12:15 LFW
Abidjan to Lome 17:00 ABJ 18:30 LFW
Lagos to Lome 11:00 LOS 11:00 LFW
Lome to Accra 07:00 LFW 07:40 ACC
Dakar to Bissau 18:00 DKR 19:00 OXB
Libreville to Pointe Noire 17:50 LBV 19:10 PNR
Bamako to Lome 09:50 BKO 11:55 LFW
Douala to Lome 10:10 DLA 11:15 LFW
Accra to Lome 11:55 ACC 12:35 LFW
Lome to Abidjan 07:30 LFW 09:00 ABJ
Lome to Ouagadougou 13:20 LFW 15:05 OUA
Ouagadougou to Lome 10:45 OUA 12:25 LFW
Accra to Lome 11:55 ACC 12:35 LFW
Niamey to Abuja 08:15 NIM 09:55 ABV
Lome to Lagos 14:00 LFW 16:00 LOS
Accra to Monrovia 14:35 ACC 16:55 MLW
Accra to Freetown 14:35 ACC 17:05 FNA
Lome to Conakry 14:35 LFW 17:10 CKY
Lome to Abidjan 14:50 LFW 16:20 ABJ
Lome to Douala 14:35 LFW 17:20 DLA
Pointe Noire to Libreville 09:05 PNR 10:35 LBV
Dakar to Conakry 06:40 DKR 08:05 CKY
Accra to Monrovia 14:35 ACC 16:55 MLW
Lome to Abuja 14:35 LFW 17:25 ABV
Dakar to Conakry 07:00 DKR 08:20 CKY
Ouagadougou to Lome 10:45 OUA 12:10 LFW
Libreville to Yaounde 17:50 LBV 18:50 NSI