Dubronovik Airlines Flight Status

Travel Routes Departure Arrival DETAILS
Ontario to New York 15:00 ONT 23:40 JFK
San Pedro Sula to Guanajuato 19:00 SAP 18:00
Harlingen to San Pedro Sula 10:20 HRL 12:01 SAP
Shreveport to Ontario 12:00 SHV 13:17 ONT
Riverside to Harlingen 08:00 RIV 14:28 HRL
Riverside to Kansas City 07:00 RIV 09:29 MCI
Ontario to Shreveport 13:30 ONT 19:36 SHV
Tacoma to Riverside 13:40 TCM 17:09 RIV
New York to Alexandria 08:30 JFK 11:28 AEX
Riverside to Salina 12:10 RIV 16:57 SLN
Ontario to Alexandria 01:50 ONT 07:17 AEX
Riverside to Salina 06:45 RIV 09:26 SLN
New York to Alexandria 01:45 JFK 04:06 AEX
El Paso to Guanajuato 18:00 ELP 17:00
Fort Smith to El Paso 06:00 FSM 08:22 BIF
Riverside to Salina 20:45 RIV 00:30 SLN
Guayaquil to New York GYE JFK
Minneapolis to Guanajuato 14:00 MSP 17:55
Hartford to Minneapolis 10:34 BDL 12:00 MSP
Portland to El Paso 06:30 PDX 12:47 BIF
El Paso to Portland 18:00 ELP 17:00 PDX
Miami to Montevideo 19:00 MIA 17:00 MVD
Alexandria to Bloomington 08:00 AEX 16:38 BMI
New York to Guayaquil JFK GYE
Miami to Montevideo MIA MVD
Killeen to New York 14:28 GRK 18:59 JFK
El Paso to Miami 09:00 ELP 14:45 MIA
El Paso to Guanajuato 19:00 ELP 17:00
Port Au Prince to El Paso 19:15 PAP 22:34 ELP
Camp Springs to El Paso 11:00 ADW 13:22 BIF
Port Au Prince to El Paso 17:05 PAP 21:38 ELP
Colorado Springs to Key West 17:00 COS 19:00 NQX
Colorado Springs to Key West 08:00 COS 13:49 NQX
Port Au Prince to El Paso 07:00 PAP 10:22 ELP
El Paso to Guanajuato 19:00 ELP 17:00
Miami to El Paso 12:00 MIA 16:48 ELP
Hampton to El Paso 09:50 LFI 12:09 BIF
Alexandria to Hampton 05:00 AEX 08:55 LFI
Montevideo to Guanajuato MVD
Bahrain to Guanajuato 03:00 BAH 03:00
Miami to Guanajuato 08:00 MIA 19:18
Seattle to Miami 04:00 SEA 14:05 MIA
Anchorage to Seattle 22:05 ANC 02:11 SEA
Miami to Seattle 12:00 MIA 15:55 SEA
Asuncion to Guanajuato ASU
Miami to Asuncion MIA ASU
Shannon to Miami 16:55 SNN 21:18 MIA
Bahrain to Shannon 09:00 BAH 00:00 SNN
Guantanamo to Jacksonville 10:00 NBW 12:43 NIP
Shannon to Kuwait 16:50 SNN 03:09 KWI
El Paso to Guanajuato 18:00 ELP 17:00
Miami to Killeen 09:00 MIA 12:29 GRK
Harlingen to Topeka 08:45 HRL 11:03 FOE
None to Shannon 12:05 XJD 16:56 SNN
Shannon to Bahrain 10:20 SNN 20:26 BAH
Baltimore to Shannon 06:30 BWI 22:33 SNN
Shannon to Bahrain 08:00 SNN 18:02 BAH
Lima to Miami 19:00 LIM 22:05 MIA
New York to Omaha 21:00 JFK 14:24 OMA
Miami to Harlingen 11:00 MIA 13:04 HRL
Missoula to Miami 08:45 MSO 19:27 MIA
Miami to Guantanamo 06:00 MIA 11:00 NBW
None to Guanajuato 01:00 XJD 03:00
Reykjavik to None 02:00 KEF 13:13 XJD
Philadelphia to Reno 12:00 PHL 19:03 RNO
Killeen to Miami 10:00 GRK 13:45 MIA
Indianapolis to Killeen 13:00 IND 14:17 GRK
Killeen to Indianapolis 07:30 GRK 11:00 IND
Miami to Ramstein 22:00 MIA 16:17 RMS
Killeen to Indianapolis 07:30 GRK 10:47 IND
Killeen to Indianapolis 19:00 GRK 20:00 IND
Riverside to Killeen 14:55 RIV 20:04 GRK
Fayetteville to Guanajuato 20:00 FAY 18:00
New York to Miami 10:30 JFK 13:39 MIA
San Diego to Savannah 07:00 SAN 14:54 SVN
El Paso to Guanajuato 20:00 ELP 18:00
Miami to San Diego 11:00 MIA 14:06 SAN
Miami to Shannon 04:05 MIA 17:31 SNN
San Diego to Miami 10:02 NKX 18:03 MIA
Guanajuato to Guanajuato 18:00 18:00
Alamogordo to Cold Lake 09:00 HMN 14:28 YOD
Baltimore to Hahn 19:00 BWI 09:42 HHN
Miami to San Diego 08:30 MIA 12:38 NZY
Gulfport to Miami 15:15 GPT 18:21 MIA
New York to Miami 09:00 JFK 12:09 MIA
Laredo to New York 12:00 LRD 16:53 JFK
Shannon to Miami 18:00 SNN 23:42 MIA
Port Au Prince to Guanajuato 19:00 PAP 20:00
Port Au Prince to Guanajuato 19:00 PAP 20:00
Port Au Prince to Laredo 16:30 PAP 19:36 LRD
Port Au Prince to Laredo 17:15 PAP 20:21 LRD
Port Au Prince to Guanajuato 19:00 PAP 20:00
Port Au Prince to Laredo 16:30 PAP 19:36 LRD
Port Au Prince to Laredo 17:25 PAP 20:31 LRD
Miami to Santa Cruz 23:00 MIA 07:30 VVI
Santa Cruz to Miami 23:00 VVI 05:30 MIA
Miami to Lima 18:50 MIA 21:42 LIM
Shannon to Miami 14:30 SNN 20:31 MIA
Shannon to Sharjah 20:20 SNN 10:11 SHJ
Camp Springs to Guantanamo 10:00 ADW 15:12 NBW