Emirates Flight Status

Travel Routes Departure Arrival DETAILS
Brisbane to Dubai 22:25 BNE 07:00 DXB
Dubai to Stockholm 15:00 DXB 18:45 ARN
Dubai to Lusaka 09:25 DXB 14:35 LUN
Stockholm to Dubai 21:10 ARN 06:30 DXB
Dubai to Lahore 04:00 DXB 05:00 LHE
Kuwait to Dubai KWI DXB
Dubai to Guanajuato 01:00 DXB 04:00
London to Dubai LHR DXB
Frankfurt to Dubai FRA DXB
Dubai to Mauritius 10:20 DXB 16:55 MRU
Aguadilla to Amsterdam BQN AMS
Karachi to Dubai 05:00 KHI 04:00 DXB
Dubai to Durban 18:40 DXB 05:00 DUR
Dubai to Guanajuato 04:00 DXB 06:00
Dubai to Kuwait 04:00 DXB 03:00 KWI
Copenhagen to Toronto 02:00 CPH 20:00 YYZ
Dubai to Seoul 08:00 DXB 04:00 ICN
Dubai to Guanajuato 08:00 DXB 04:00
Dubai to Dhaka 08:55 DXB 15:15 DAC
Glasgow to Dubai 01:00 GLA 04:00 DXB
Manila to Guanajuato 17:35 MNL 22:40
Sao Paulo to Guanajuato 04:00 GRU 21:00
Philadelphia to Dubai 17:40 PHL 16:49 DXB
London to Dubai 21:30 LHR 07:20 DXB
Bangkok to Dubai 04:00 BKK 10:00 DXB
Dubai to Guanajuato 01:00 DXB 04:00
Dubai to Guanajuato 10:30 DXB 22:30
Bangkok to Guanajuato 04:00 BKK 07:00
Bangkok to Guanajuato 01:55 BKK 05:45
Delhi to Guanajuato 04:00 DEL 05:30
Dubai to Guanajuato 19:00 DXB 04:00
Bangalore to Dubai 04:00 BLR 05:30 DXB
Islamabad to Guanajuato 04:00 ISB 07:00
Dubai to Bangalore 09:00 DXB 04:00 BLR
Kuwait to Dubai 03:00 KWI 04:00 DXB
Dublin to Dubai 22:20 DUB 08:50 DXB
Abu Dhabi to Philadelphia 13:00 AUH 13:32 PHL
Manchester to Dubai 19:00 MAN 05:10 DXB
Dubai to Bangalore 21:50 DXB 03:00 BLR
Dubai to Anchorage 06:24 DXB 11:56 ANC
Dubai to Tokyo 04:00 DXB 09:00 NRT
Dubai to Mauritius 09:20 DXB 15:55 MRU
Dubai to Kuwait 03:00 DXB 04:00 KWI
Bangkok to Dubai 04:00 BKK 10:00 DXB
Jakarta to Dubai 10:00 CGK 07:00 DXB
Dubai to Sydney 04:00 DXB 10:00 SYD
Singapore to Dubai 01:20 SIN 04:50 DXB
Sao Paulo to Guanajuato 20:00 GRU 21:00
Hanoi to Dubai 07:00 HAN 04:00 DXB
Budapest to Dubai 22:40 BUD 06:00 DXB
Seoul to Dubai 23:50 ICN 05:05 DXB
Dubai to Mumbai 22:30 DXB 02:50 BOM
Dubai to Guanajuato 05:00 DXB 04:00
Milan to Dubai 13:00 MXP 05:03 DXB
Aguadilla to Amsterdam BQN AMS
Dubai to Guanajuato 07:00 DXB 04:00
Bangkok to Dubai 04:00 BKK 07:00 DXB
Durban to Dubai 10:25 DUR 17:05 DXB
Dallas to Dubai DFW DXB
Sao Paulo to Guanajuato 21:00 GRU 04:00
Dubai to Bangkok 07:00 DXB 04:00 BKK
None to Dubai 13:00 ORD 09:45 DXB
Dubai to Sydney 04:00 DXB 10:00 SYD
Copenhagen to Dubai CPH DXB
Copenhagen to Dallas CPH DFW
Prague to Dubai 21:35 PRG 05:30 DXB
Khartoum to Dubai 19:10 KRT 00:20 DXB
Thiruvananthapuram to Dubai 04:30 TRV 07:05 DXB
Dubai to Dublin 16:00 DXB 20:50 DUB
Dubai to Manchester 12:15 DXB 17:00 MAN
Dubai to London 04:45 DXB 09:20 LHR
Cairo to Guanajuato 04:00 CAI 02:00
Sao Paulo to Guanajuato 20:00 GRU 04:00
Dubai to Hong Kong 02:00 DXB 04:00 HKG
Kolkata to Dubai 20:30 CCU 00:30 DXB
Dubai to Riyadh 10:30 DXB 12:25 RUH
Lahore to Dubai 05:00 LHE 04:00 DXB
Campinas to Guanajuato 09:00 VCP 04:00
Casablanca to Dubai 08:30 CMN 18:33 DXB
Dusseldorf to Dubai 02:00 DUS 04:00 DXB
Hong Kong to Guanajuato 08:00 HKG 04:00
Sydney to Guanajuato 08:00 SYD 11:00
Dubai to Kuwait DXB KWI
Anchorage to Dubai 17:15 ANC 18:30 DXB
Mauritius to Dubai 17:55 MRU 00:30 DXB
Dubai to Birmingham 14:55 DXB 19:40 BHX
Dubai to Copenhagen 04:00 DXB 02:00 CPH
Dubai to Oslo 07:30 DXB 12:21 OSL
Dubai to Kuala Lumpur 00:00 DXB 04:00 KUL
Addis Ababa to Guanajuato 04:00 ADD 03:00
Dubai to Guanajuato 04:00 DXB 03:00
Singapore to Guanajuato 04:00 SIN 08:00
Kuala Lumpur to Dubai 04:00 KUL 08:00 DXB
Dubai to Guanajuato 02:00 DXB 04:00
Dubai to Male 02:30 DXB 07:40 MLE
Dubai to Guanajuato 07:00 DXB 04:00
Dubai to Budapest 16:10 DXB 20:05 BUD
Dubai to Madinah DXB MED
Dubai to Campinas 04:00 DXB 21:00 VCP
Dubai to Prague 15:30 DXB 19:55 PRG