Polynesian Flight Status

Travel Routes Departure Arrival DETAILS
Pago Pago to Apia 12:30 PPG 13:05 FGI
Pago Pago to Apia 10:30 PPG 11:05 FGI
Apia to Pago Pago 11:30 APW 12:15 PPG
Pago Pago to Apia 08:30 PPG 09:05 FGI
Pago Pago to Apia 14:30 PPG 15:05 FGI
Pago Pago to Apia 10:45 PPG 11:20 FGI
Pago Pago to Apia 16:30 PPG 17:05 FGI
Pago Pago to Apia 14:45 PPG 15:20 FGI