Porter Airlines Flight Status

Travel Routes Departure Arrival DETAILS
Ottawa to Toronto 12:50 YOW 13:50 YTZ
Timmins to Toronto 17:00 YTS 18:25 YTZ
Timmins to North Bay 09:15 YTS 10:00 YYB
Timmins to North Bay 12:10 YTS 12:55 YYB
Thunder Bay to Toronto 06:40 YQT 08:35 YTZ
Thunder Bay to Toronto 10:30 YQT 12:25 YTZ
Thunder Bay to Toronto 12:35 YQT 14:30 YTZ
Thunder Bay to Toronto 16:00 YQT 17:55 YTZ
Thunder Bay to Toronto 19:10 YQT 21:05 YTZ
Timmins to Toronto 13:00 YTS 14:25 YTZ
Timmins to Toronto 11:05 YTS 12:30 YTZ
Pittsburgh to Toronto 16:45 PIT 17:45 YTZ
Sudbury to Toronto 06:30 YSB 07:25 YTZ
Sudbury to Toronto 12:00 YSB 13:00 YTZ
Toronto to Sudbury 21:25 YTZ 22:25 YSB
Toronto to North Bay 09:40 YTZ 10:30 YYB
Toronto to North Bay 11:50 YTZ 12:40 YYB
Toronto to North Bay 20:35 YTZ 21:25 YYB
Timmins to Toronto 06:30 YTS 07:55 YTZ
Halifax to Toronto 10:15 YHZ 12:00 YTZ
Toronto to Myrtle Beach 11:20 YTZ 13:35 MYR
Ottawa to Toronto 17:00 YOW 18:00 YTZ
Ottawa to Toronto 06:25 YOW 07:25 YTZ
Ottawa to Toronto 07:15 YOW 08:15 YTZ
Ottawa to Toronto 08:00 YOW 09:00 YTZ
Ottawa to Toronto 08:05 YOW 09:05 YTZ
Ottawa to Toronto 08:45 YOW 09:45 YTZ
Ottawa to Toronto 09:35 YOW 10:35 YTZ
Ottawa to Toronto 12:00 YOW 13:00 YTZ
Ottawa to Toronto 17:30 YOW 18:30 YTZ
St. Johns to Halifax 08:00 YYT 09:30 YHZ
Toronto to Windsor 12:10 YTZ 13:10 YQG
Toronto to Windsor 17:25 YTZ 18:25 YQG
Toronto to Windsor 21:00 YTZ 22:00 YQG
Montreal to Toronto 21:05 YUL 22:15 YTZ
Montreal to Toronto 20:10 YUL 21:20 YTZ
Toronto to Montreal 19:10 YTZ 20:20 YUL
Toronto to Montreal 21:30 YTZ 22:40 YUL
St. Johns to Halifax 09:30 YYT 11:00 YHZ
Pittsburgh to Toronto 19:20 PIT 20:20 YTZ
Toronto to Pittsburgh 15:05 YTZ 16:05 PIT
Toronto to Timmins 18:05 YTZ 19:30 YTS
Mont Tremblant to Toronto 15:25 YTM 16:40 YTZ
Mont Tremblant to Toronto 11:00 YTM 12:15 YTZ
Mont Tremblant to Toronto 14:35 YTM 15:50 YTZ
Toronto to Sudbury 13:45 YTZ 14:50 YSB
Toronto to Charleston 09:10 YTZ 11:35 CHS
Boston to Toronto 08:05 BOS 10:00 YTZ
Boston to Toronto 11:20 BOS 13:15 YTZ
Toronto to Timmins 09:00 YTZ 10:25 YTS
Toronto to Timmins 15:20 YTZ 16:45 YTS
Quebec to Toronto 13:00 YQB 14:40 YTZ
Quebec to Toronto 13:00 YQB 14:40 YTZ
Toronto to Windsor 08:05 YTZ 09:05 YQG
Toronto to Quebec 11:05 YTZ 12:35 YQB
Toronto to Sudbury 08:25 YTZ 09:25 YSB
Toronto to Sudbury 16:30 YTZ 17:30 YSB
Toronto to Sault Ste Marie 11:05 YTZ 12:25 YAM
Toronto to Timmins 15:30 YTZ 16:55 YTS
Boston to Toronto 06:40 BOS 08:30 YTZ
Ottawa to Toronto 17:30 YOW 18:30 YTZ
Toronto to Sault Ste Marie 20:00 YTZ 21:20 YAM
Halifax to Montreal 21:10 YHZ 22:00 YUL
Halifax to Ottawa 22:00 YHZ 23:05 YOW
Montreal to Halifax 07:10 YUL 09:55 YHZ
Toronto to Pittsburgh 08:25 YTZ 09:25 PIT
Pittsburgh to Toronto 12:00 PIT 13:00 YTZ
North Bay to Toronto 15:30 YYB 16:20 YTZ
Halifax to St. Johns 12:00 YHZ 14:15 YYT
Toronto to Sault Ste Marie 08:45 YTZ 10:05 YAM
Sudbury to Toronto 09:45 YSB 10:40 YTZ
Washington to Toronto 07:00 IAD 08:25 YTZ
Washington to Toronto 12:55 IAD 14:20 YTZ
Toronto to Washington 19:30 YTZ 20:55 IAD
Toronto to Sudbury 11:00 YTZ 12:00 YSB
Ottawa to Halifax 06:25 YOW 09:15 YHZ
Sudbury to Toronto 14:30 YSB 15:25 YTZ
Quebec to Toronto 19:50 YQB 21:30 YTZ
Toronto to Sault Ste Marie 13:50 YTZ 15:10 YAM
Quebec to Toronto 14:45 YQB 16:25 YTZ
Toronto to Ottawa 06:45 YTZ 07:44 YOW
Montreal to Toronto 20:55 YUL 22:05 YTZ
Mont Tremblant to Toronto 20:35 YTM 21:50 YTZ
Toronto to Montreal 07:00 YTZ 08:10 YUL
Toronto to Chicago 07:00 YTZ 07:45 MDW
Ottawa to Halifax 17:15 YOW 20:05 YHZ
Ottawa to Halifax 17:05 YOW 19:55 YHZ
North Bay to Toronto 07:05 YYB 08:00 YTZ
Montreal to Toronto 07:30 YUL 08:40 YTZ
Myrtle Beach to Toronto 15:00 MYR 17:20 YTZ
Montreal to Toronto 14:30 YUL 15:40 YTZ
Montreal to Toronto 14:00 YUL 15:10 YTZ
Montreal to Toronto 10:00 YUL 11:10 YTZ
Montreal to Toronto 08:00 YUL 09:10 YTZ
Chicago to Toronto 19:25 MDW 22:05 YTZ
Toronto to Ottawa 09:25 YTZ 10:21 YOW
Ottawa to Moncton 12:00 YOW 14:40 YQM
Quebec to Toronto 08:00 YQB 09:40 YTZ
Montreal to Toronto 20:35 YUL 21:45 YTZ
Montreal to Toronto 06:00 YUL 07:10 YTZ