Satena Flight Status

Travel Routes Departure Arrival DETAILS
Bucaramanga to Medellin 05:40 BGA 06:37 EOH
Apartado to Medellin 07:09 APO 08:00 EOH
Pasto to Bogota 07:20 PSO 08:36 BOG
Bucaramanga to Saravena 11:34 BGA 12:29 RVE
Saravena to Bogota 12:57 RVE 14:20 BOG
Villagarzon to Bogota 12:02 VGZ 13:29 BOG
Medellin to Apartado 10:41 EOH 11:30 APO
Apartado to Medellin 16:34 APO 17:22 EOH
Apartado to Medellin 11:50 APO 12:41 EOH
Apartado to Medellin 14:12 APO 15:03 EOH
Bogota to Puerto Asis 06:32 BOG 08:19 PUU
Bogota to Villagarzon 10:00 BOG 11:47 VGZ
Medellin to Bucaramanga 06:00 EOH 06:55 BGA
Armenia to Bogota 05:50 AXM 06:40 BOG
Tumaco to Cali 09:34 TCO 10:39 CLO
Bogota to Armenia 20:00 BOG 21:12 AXM
Quibdo to Medellin 08:03 UIB 08:51 EOH
Bogota to Quibdo 15:02 BOG 16:24 UIB
Bogota to Armenia 17:10 BOG 18:18 AXM
Cali to Quibdo 12:09 CLO 13:11 UIB
Bogota to Villavicencio 08:45 BOG 09:48 VVC
Puerto Asis to Cali 08:39 PUU 09:49 CLO
Cali to Puerto Asis 12:25 CLO 13:42 PUU
Bogota to Florencia 13:55 BOG 15:20 FLA
Florencia to Bogota 20:00 FLA 21:16 BOG
Medellin to Florencia 08:58 EOH 11:23 FLA
Cali to Ipiales 12:29 CLO 13:42 IPI
Bogota to Medellin 10:39 BOG 11:38 EOH
Puerto Asis to Ipiales 14:49 PUU 15:31 IPI
Bogota to Corozal 15:27 BOG 16:47 CZU
Bogota to Corozal 18:31 BOG 19:52 CZU
Bogota to Pitalito 09:48 BOG 11:07 PTX
Buenaventura to Bogota 08:05 BUN 09:10 BOG
Florencia to Bogota 20:10 FLA 21:26 BOG
Florencia to Bogota 11:52 FLA 13:05 BOG
Bogota to Florencia 18:00 BOG 19:25 FLA
Cali to Florencia 17:20 CLO 18:34 FLA
Bogota to Florencia 10:17 BOG 11:42 FLA
Corozal to Bogota 10:06 CZU 11:15 BOG
Corozal to Bogota 20:35 CZU 21:49 BOG
Bogota to Puerto Inirida 09:04 BOG 10:34 PDA
Puerto Inirida to Villavicencio 13:10 PDA 14:21 VVC
Bogota to Arauca 20:30 BOG 22:06 AUC
Pitalito to Bogota 13:55 PTX 15:05 BOG
Medellin to Bahia Solano 10:45 EOH 11:36 BSC
Bucaramanga to Medellin 16:00 BGA 17:00 EOH
Bogota to Ipiales 07:05 BOG 08:43 IPI
Apartado to Medellin 09:36 APO 10:32 EOH
Medellin to Bogota 07:25 EOH 08:14 BOG
Medellin to Bogota 14:20 EOH 15:20 BOG
Medellin to Bogota 06:00 EOH 07:05 BOG
Medellin to Bogota 09:15 EOH 10:20 BOG
Medellin to Bogota 17:27 EOH 18:32 BOG
Medellin to Bogota 08:48 EOH 10:02 BOG
Medellin to Quibdo 10:50 EOH 11:36 UIB
Quibdo to Bogota 12:04 UIB 13:11 BOG
Bogota to Apartado 05:59 BOG 07:38 APO
Quibdo to Medellin 09:40 UIB 10:28 EOH
Bogota to Pasto 09:32 BOG 11:00 PSO
Bogota to Puerto Asis 06:45 BOG 08:34 PUU
Bogota to Medellin 05:50 BOG 07:13 EOH
Bogota to Medellin 07:00 BOG 08:30 EOH
Bogota to Medellin 08:44 BOG 10:15 EOH
Bogota to Corozal 07:50 BOG 09:43 CZU
Bogota to Medellin 16:10 BOG 17:27 EOH
Bogota to Medellin 12:29 BOG 13:51 EOH
Bogota to Quibdo 06:32 BOG 07:59 UIB
Medellin to Quibdo 08:34 EOH 09:20 UIB
Medellin to Quibdo 14:00 EOH 14:46 UIB
Quibdo to Bogota 16:47 UIB 17:54 BOG
Bogota to Arauca 05:50 BOG 07:07 AUC
Bogota to Arauca 18:08 BOG 19:28 AUC
Bogota to Arauca 06:15 BOG 07:37 AUC
Bucaramanga to Arauca 09:07 BGA 10:01 AUC
Quibdo to Bogota 12:12 UIB 13:19 BOG
Medellin to Bucaramanga 17:20 EOH 18:18 BGA
Bogota to Quibdo 10:25 BOG 11:52 UIB
Quibdo to Medellin 12:26 UIB 13:14 EOH
Quibdo to Medellin 14:40 UIB 15:28 EOH
Bogota to Buenaventura 07:00 BOG 08:29 BUN
Cali to Tumaco 14:10 CLO 15:10 TCO
Medellin to Quibdo 06:20 EOH 07:06 UIB
Medellin to Quibdo 13:20 EOH 14:06 UIB
Medellin to Apartado 06:00 EOH 06:50 APO
Apartado to Bogota 07:58 APO 09:14 BOG
Bogota to Tumaco 07:20 BOG 09:14 TCO
Medellin to Apartado 08:26 EOH 09:16 APO
Medellin to Apartado 12:00 EOH 12:50 APO
Medellin to Apartado 15:00 EOH 15:50 APO
Quibdo to Cali 08:19 UIB 09:17 CLO
Quibdo to Medellin 16:10 UIB 16:58 EOH