Tatarstan Flight Status

Travel Routes Departure Arrival DETAILS
Baku to Kazan 10:30 GYD 13:20 KZN
Kazan to Dushanbe 19:20 KZN 00:05 DYU
Yerevan to Kazan 16:20 EVN 19:20 KZN
Kazan to Moscow 15:00 KZN 16:35 DME