WestJet Flight Status

Travel Routes Departure Arrival DETAILS
Edmonton to Vancouver 21:15 YEG 21:48 YVR
Edmonton to Calgary 06:45 YEG 07:44 YYC
Calgary to Vancouver 10:20 YYC 10:46 YVR
Vancouver to Edmonton 06:30 YVR 08:57 YEG
Vancouver to Edmonton 10:30 YVR 12:57 YEG
Vancouver to Edmonton 22:10 YVR 00:37 YEG
Vancouver to Calgary 06:30 YVR 08:50 YYC
Vancouver to Calgary 15:30 YVR 17:51 YYC
Calgary to Edmonton 16:45 YYC 17:38 YEG
Calgary to Edmonton 20:00 YYC 20:49 YEG
Calgary to Edmonton 13:00 YYC 13:53 YEG
Abbotsford to Edmonton 10:45 YXX 13:05 YEG
Abbotsford to Edmonton 06:20 YXX 09:02 YEG
Toronto to New York 09:30 YYZ 11:00 LGA
Saskatoon to Calgary 15:36 YXE 16:45 YYC
Saskatoon to Calgary 18:40 YXE 20:05 YYC
Ottawa to Toronto 13:45 YOW 15:04 YYZ
Winnipeg to Vancouver 14:20 YWG 15:18 YVR
Calgary to Vancouver 09:40 YYC 10:06 YVR
Vancouver to Toronto 14:40 YVR 22:06 YYZ
Winnipeg to Toronto 11:50 YWG 15:10 YYZ
Montreal to Las Vegas 11:45 YUL 14:08 LAS
Edmonton to Saskatoon 12:30 YEG 13:40 YXE
Calgary to Saskatoon 13:55 YYC 15:01 YXE
Edmonton to Saskatoon 21:45 YEG 22:55 YXE
Calgary to Saskatoon 20:00 YYC 21:06 YXE
Calgary to Saskatoon 16:50 YYC 18:10 YXE
Vancouver to Calgary 18:25 YVR 20:46 YYC
Phoenix to Toronto 07:00 PHX 14:08 YYZ
Winnipeg to Saskatoon 19:45 YWG 20:18 YXE
Winnipeg to Toronto 05:10 YWG 08:31 YYZ
Winnipeg to Toronto 09:00 YWG 12:22 YYZ
Winnipeg to Ottawa 09:30 YWG 12:56 YOW
Glasgow to Halifax 09:30 GLA 11:45 YHZ
Halifax to Toronto 12:45 YHZ 14:05 YYZ
Toronto to Saskatoon 10:15 YYZ 11:50 YXE
Fort Lauderdale to Toronto 14:50 FLL 18:02 YYZ
Las Vegas to Vancouver 20:00 LAS 22:38 YVR
Halifax to Toronto 06:40 YHZ 08:00 YYZ
Edmonton to Toronto 18:50 YEG 00:28 YYZ
Calgary to Hamilton 09:55 YYC 15:32 YHM
Toronto to Phoenix 19:25 YYZ 20:57 PHX
Toronto to Halifax 17:40 YYZ 20:44 YHZ
Toronto to Halifax 18:10 YYZ 21:14 YHZ
Fort Lauderdale to Montreal 16:05 FLL 19:36 YUL
Ottawa to Orlando 17:40 YOW 20:48 MCO
Las Vegas to Edmonton 20:30 LAS 00:27 YEG
Cancun to Montreal 15:15 CUN 20:35 YUL
Cancun to Toronto 13:00 CUN 18:01 YYZ
Cancun to Toronto 14:27 CUN 19:28 YYZ
Saskatoon to Toronto 12:35 YXE 17:40 YYZ
Toronto to Montego Bay 08:45 YYZ 11:49 MBJ
Edmonton to Calgary 14:25 YEG 15:20 YYC
Edmonton to Regina 09:40 YEG 11:08 YQR
Edmonton to Hamilton 06:50 YEG 12:24 YHM
Cancun to Ottawa 11:40 CUN 16:44 YOW
Fort Lauderdale to Ottawa 13:25 FLL 16:39 YOW
Saskatoon to Vancouver 13:15 YXE 14:19 YVR
Ottawa to Montego Bay 05:45 YOW 09:07 MBJ
Montreal to Cancun 10:20 YUL 13:54 CUN
Saskatoon to Phoenix 15:50 YXE 18:12 PHX
Edmonton to Phoenix 09:15 YEG 11:34 PHX
Victoria to Phoenix 14:40 YYJ 17:35 PHX
Regina to Phoenix 15:30 YQR 17:36 PHX
Kelowna to Phoenix 10:45 YLW 13:39 PHX
Regina to Calgary 19:15 YQR 20:37 YYC
Calgary to Regina 22:30 YYC 23:44 YQR
Orlando to Montreal 11:40 MCO 14:42 YUL
Vancouver to Las Vegas 16:30 YVR 19:14 LAS
Edmonton to Mazatlan 06:00 YEG 09:50 MZT
Las Vegas to Edmonton 13:20 LAS 17:17 YEG
Comox to Puerto Vallarta 11:45 YQQ 17:42 PVR
Las Vegas to Toronto 07:00 LAS 14:18 YYZ
Regina to Edmonton 19:20 YQR 20:57 YEG
Victoria to Las Vegas 19:00 YYJ 21:36 LAS
Edmonton to Las Vegas 10:30 YEG 12:33 LAS
Calgary to Winnipeg 14:35 YYC 17:27 YWG
Winnipeg to Las Vegas 18:35 YWG 19:53 LAS
Saskatoon to Las Vegas 20:15 YXE 22:17 LAS
Edmonton to Winnipeg 18:10 YEG 20:58 YWG
Calgary to Winnipeg 09:00 YYC 11:52 YWG
Fredericton to Toronto 18:35 YFC 20:06 YYZ
Toronto to Las Vegas 19:50 YYZ 21:28 LAS
Las Vegas to Edmonton 15:30 LAS 19:27 YEG
Las Vegas to Saskatoon 15:20 LAS 19:21 YXE
Las Vegas to Kelowna 12:15 LAS 15:06 YLW
Vancouver to Winnipeg 19:00 YVR 23:39 YWG
Calgary to Winnipeg 21:30 YYC 00:22 YWG
Montego Bay to Toronto 12:40 MBJ 17:50 YYZ
Calgary to Halifax 10:00 YYC 17:47 YHZ
Montreal to Orlando 07:00 YUL 10:43 MCO
Las Vegas to Montreal 15:05 LAS 23:00 YUL
Las Vegas to Ottawa 17:10 LAS 00:37 YOW
Las Vegas to Edmonton 09:50 LAS 13:47 YEG
Toronto to Fredericton 14:55 YYZ 18:04 YFC
Toronto to Charlottetown 20:00 YYZ 23:04 YYG
Myrtle Beach to Toronto 12:25 MYR 14:27 YYZ
Tampa to Halifax 20:20 TPA 00:50 YHZ
Orlando to Halifax 13:15 MCO 17:50 YHZ
Toronto to Punta Cana 11:45 YYZ 16:04 PUJ