WestJet Flight Status

Travel Routes Departure Arrival DETAILS
Moncton to Toronto 06:15 YQM 08:08 YYZ
Montego Bay to Toronto 14:10 MBJ 19:20 YYZ
London to Toronto 06:30 YXU 07:13 YYZ
Edmonton to Comox YEG YQQ
Toronto to Ottawa 07:15 YYZ 08:30 YOW
Saskatoon to Calgary YXE YYC
Toronto to Ottawa 20:00 YYZ 21:06 YOW
Toronto to Ottawa 08:00 YYZ 09:05 YOW
Toronto to Ottawa 13:00 YYZ 14:05 YOW
Calgary to Ottawa 10:15 YYC 16:05 YOW
Winnipeg to Edmonton 06:50 YWG 08:09 YEG
Calgary to Grande Prairie 10:15 YYC 11:38 YQU
Calgary to Grande Prairie 22:55 YYC 00:18 YQU
Calgary to Lethbridge 10:20 YYC 11:05 YQL
Edmonton to Kelowna 13:00 YEG 13:27 YLW
Vancouver to Comox YVR YQQ
Calgary to Ottawa 10:25 YYC 16:15 YOW
Vancouver to Kelowna 20:30 YVR 21:27 YLW
Victoria to Kelowna 10:10 YYJ 11:01 YLW
Vancouver to Kelowna 11:00 YVR 11:57 YLW
Vancouver to Kelowna 15:45 YVR 16:42 YLW
Thunder Bay to Toronto 19:25 YQT 21:18 YYZ
Calgary to Kelowna 15:00 YYC 15:16 YLW
Winnipeg to Thunder Bay 19:25 YWG 21:44 YQT
Toronto to Thunder Bay 15:10 YYZ 17:31 YQT
Toronto to Thunder Bay 21:55 YYZ 00:16 YQT
Calgary to Kelowna 18:00 YYC 18:18 YLW
Lethbridge to Calgary 11:20 YQL 12:08 YYC
Calgary to Kelowna 13:00 YYC 13:13 YLW
Grande Prairie to Calgary 06:00 YQU 07:35 YYC
Vancouver to Edmonton 12:00 YVR 14:49 YEG
Calgary to Kelowna 10:00 YYC 10:12 YLW
Vancouver to Kelowna 08:00 YVR 08:57 YLW
Saskatoon to Kelowna YXE YLW
George Town to Nassau GGT NAS
Regina to Kelowna YQR YLW
Vancouver to Kelowna 07:15 YVR 08:15 YLW
Fort McMurray to Calgary YMM YYC
Edmonton to Fort McMurray YEG YMM
Edmonton to Fort McMurray 15:25 YEG 16:29 YMM
Edmonton to Kahului 08:30 YEG 11:49 OGG
Calgary to Comox 13:10 YYC 14:03 YQQ
San Andros to Nassau SAQ NAS
The Bight to Nassau TBI NAS
Calgary to Fort McMurray 18:25 YYC 20:14 YMM
Calgary to Fort McMurray 13:05 YYC 14:35 YMM
Edmonton to Victoria 17:10 YEG 17:48 YYJ
Edmonton to Victoria YEG YYJ
Calgary to Fort McMurray 10:25 YYC 12:05 YMM
Nanaimo to Vancouver YCD YVR
Regina to Edmonton 11:55 YQR 13:29 YEG
Calgary to Comox 15:05 YYC 16:00 YQQ
Kamloops to Calgary 11:15 YKA 13:27 YYC
None to Calgary YFI YYC
None to Calgary YFI YYC
None to Calgary YFI YYC
None to Calgary YFI YYC
None to Calgary YFI YYC
Cranbrook to Calgary YXC YYC
Cranbrook to Calgary YXC YYC
Calgary to Edmonton 07:00 YYC 07:49 YEG
Calgary to Edmonton 15:10 YYC 15:56 YEG
Comox to Calgary 05:55 YQQ 08:36 YYC
Comox to Calgary YQQ YYC
Edmonton to Calgary 16:00 YEG 16:54 YYC
Edmonton to Calgary 07:30 YEG 08:29 YYC
Edmonton to Calgary 13:30 YEG 14:26 YYC
Fort McMurray to Calgary YMM YYC
Abbotsford to Calgary YXX YYC
Abbotsford to Calgary 09:15 YXX 11:41 YYC
Edmonton to Calgary 18:00 YEG 19:00 YYC
Calgary to Atlanta 09:55 YYC 16:08 ATL
Abbotsford to Prince George YXX YXS
Victoria to Winnipeg YYJ YWG
Calgary to Regina YYC YQR
Calgary to Grande Prairie YYC YQU
Calgary to Fort McMurray YYC YMM
Calgary to None YYC None
Calgary to None YYC None
Calgary to None YYC None
Calgary to Cranbrook YYC YXC
Regina to Calgary YQR YYC
Fort McMurray to Calgary YMM YYC
None to Calgary None YYC
None to Calgary None YYC
None to Calgary None YYC
Cranbrook to Calgary YXC YYC
Cranbrook to Calgary YXC YYC
Sioux Lookout to Keewaywin YXL KEW
Calgary to Comox 22:55 YYC 23:26 YQQ
Calgary to Edmonton 20:30 YYC 21:23 YEG
Calgary to Edmonton 07:45 YYC 08:37 YEG
Calgary to Saskatoon 22:55 YYC 00:01 YXE
Calgary to Saskatoon 13:30 YYC 14:48 YXE
Calgary to Cranbrook 10:15 YYC 11:05 YXC
Toronto to Charlottetown 20:40 YYZ 23:44 YYG
Kamloops to Calgary 14:50 YKA 17:00 YYC
Toronto to Fort Myers 10:20 YYZ 13:27 RSW
Kelowna to Calgary 11:05 YLW 13:14 YYC
Grande Prairie to Calgary 05:45 YQU 07:04 YYC