TACV Flight Status

Travel Routes Departure Arrival DETAILS
Praia to Boa Vista 08:45 RAI 09:25 BVC
Praia to Sao Vicente 19:30 RAI 20:25 VXE
Praia to Sao Vicente 22:10 RAI 23:05 VXE
Praia to Sao Vicente 10:00 RAI 10:50 VXE
Praia to Sao Vicente 09:00 RAI 09:55 VXE
Praia to Sao Vicente 15:35 RAI 16:30 VXE
Praia to Sao Nicolau 09:30 RAI 10:15 SNE
Sal to Sao Vicente 11:00 SID 11:50 VXE
Paris to Amsterdam 11:15 CDG 12:30 AMS
Praia to Sao Filipe 06:30 RAI 07:00 SFL
Paris to Praia 14:00 CDG 18:10 RAI
Paris to Sao Vicente 08:30 CDG 12:35 VXE
Recife to Sal 23:59 REC 06:20 SID
Praia to Dakar 22:00 RAI 00:45 DKR
Praia to Dakar 23:00 RAI 01:45 DKR
Praia to Las Palmas 07:30 RAI 11:30 LPA
Dakar to Praia 02:45 DKR 03:30 RAI
Lisbon to Las Palmas 15:15 LIS 18:30 LPA
Praia to Sao Filipe 06:30 RAI 07:00 SFL
Sal to Praia 18:15 SID 19:05 RAI
Fortaleza to Natal 23:55 FOR 00:45 NAT
Praia to Sao Filipe 11:00 RAI 11:30 SFL
Sal to Sao Vicente 09:45 SID 10:35 VXE
Sal to Praia 07:15 SID 08:05 RAI
Sal to Lisbon 19:30 SID 00:30 LIS
Amsterdam to Paris 20:15 AMS 21:30 CDG
Sao Vicente to Sal 13:35 VXE 14:35 SID
Sal to Praia 16:30 SID 17:20 RAI
Boa Vista to Praia 14:00 BVC 14:40 RAI
Paris to Sal 18:00 CDG 21:10 SID
Sal to Recife 22:00 SID 00:05 REC
Sal to Fortaleza 22:00 SID 00:05 FOR
Sal to Salvador 22:00 SID 01:15 SSA
Sal to Praia 18:45 SID 19:35 RAI
Sao Vicente to Sao Nicolau 13:15 VXE 13:45 SNE
Milan to Sal 15:45 BGY 19:45 SID
Sal to Sao Vicente 21:30 SID 22:20 VXE
Sal to Sao Vicente 21:30 SID 22:20 VXE
Sao Vicente to Praia 20:00 VXE 20:55 RAI
Sao Vicente to Praia 07:20 VXE 08:15 RAI
Sao Vicente to Sal 06:50 VXE 07:40 SID
Sal to Praia 20:40 SID 21:30 RAI
Sao Vicente to Praia 13:15 VXE 14:10 RAI
Sao Vicente to Praia 12:00 VXE 12:55 RAI
Sal to Salvador 22:00 SID 01:00 SSA
Fortaleza to Recife 00:30 FOR 01:45 REC
Paris to Praia 08:05 CDG 11:15 RAI
Sal to Praia 20:35 SID 21:20 RAI
Sao Vicente to Praia 21:45 VXE 22:40 RAI
Sal to Amsterdam 23:30 SID 08:00 AMS
Praia to Paris 22:45 RAI 07:00 CDG
Sal to Paris 15:30 SID 23:20 CDG
Praia to Lisbon 02:30 RAI 07:30 LIS
Praia to Lisbon 08:10 RAI 14:10 LIS
Praia to Lisbon 18:30 RAI 00:30 LIS
Praia to Sal 10:00 RAI 10:45 SID
Lisbon to Sal 16:40 LIS 19:40 SID
Paris to Sao Vicente 08:05 CDG 12:15 VXE
Paris to Sao Vicente 09:05 CDG 13:15 VXE
Sao Vicente to Praia 14:15 VXE 15:05 RAI
Boston to Praia 21:30 BOS 08:30 RAI
Lisbon to Praia 15:40 LIS 18:50 RAI
Sal to Praia 19:40 SID 20:30 RAI
Amsterdam to Sao Vicente 09:15 AMS 14:05 VXE
Sao Vicente to Praia 18:35 VXE 19:30 RAI
Dakar to Praia 18:15 DKR 18:25 RAI
Dakar to Praia 10:45 DKR 11:30 RAI
Sal to Lisbon 11:45 SID 17:25 LIS
Praia to Sao Vicente 05:55 RAI 06:50 VXE
Sao Vicente to Lisbon 08:15 VXE 14:05 LIS
Praia to Recife 20:20 RAI 22:30 REC
Praia to Fortaleza 20:05 RAI 22:05 FOR
Providence to Praia 18:30 PVD 04:30 RAI
Amsterdam to Paris 12:50 AMS 14:05 CDG
Lisbon to Sao Vicente 15:10 LIS 17:20 VXE
Sao Vicente to Sal 18:05 VXE 18:55 SID
Praia to Sal 06:00 RAI 06:50 SID
Fortaleza to Praia 23:59 FOR 06:00 RAI
Recife to Praia 23:59 REC 06:20 RAI
Paris to Amsterdam 22:50 CDG 00:05 AMS
Lisbon to Sal 18:25 LIS 20:25 SID
Praia to Sal 06:50 RAI 07:40 SID
Amsterdam to Paris 12:45 AMS 14:00 CDG
Paris to Amsterdam 19:15 CDG 20:30 AMS
Paris to Amsterdam 21:00 CDG 22:15 AMS
Lisbon to Praia 16:10 LIS 18:20 RAI
Boa Vista to Praia 12:55 BVC 13:35 RAI
Lisbon to Praia 15:15 LIS 17:25 RAI
Praia to Sao Filipe 06:30 RAI 07:00 SFL
Dakar to Praia 04:45 DKR 05:30 RAI
Praia to Sao Filipe 16:00 RAI 16:30 SFL