Cost of Living in Vanuatu

Have more accurate data for the cost of living in Vanuatu?

Please help us update it. Thank you!

Travel Price Approximate cost
Fuel (Per Litre) 1.748 USD (~167.14 VUV)
Budget hotel (Room/Night) 129.2 USD (~12,354.1 VUV)
Mid-Range Hotel (Room/Night) 210.21 USD (~20,100.28 VUV)
Luxury Hotel (Room/Night) 311.55 USD (~29,790.41 VUV)
Foods Approximate cost
Flour (01 Kg) 1.235 USD (~118.09 VUV)
Apple (01 Kg) 5.22 USD (~499.14 VUV)
Sugar (01 Kg) 1.5865 USD (~151.7 VUV)
Banana (01 Kg) 1.3916 USD (~133.06 VUV)
Tomato (01 Kg) 6.237 USD (~596.38 VUV)
Potato (01 Kg) 8.9 USD (~851.02 VUV)
Rice (01 Kg) 3.96 USD (~378.66 VUV)
Egg (12 Eggs) 11.16 USD (~1,067.12 VUV)
Typical Meal (Per Person) 4.539 USD (~434.02 VUV)
Orange (01 Kg) 4.3245 USD (~413.51 VUV)
Drinks Approximate cost
Beer (0.33 Litre Bottle) 4.7322 USD (~452.49 VUV)
Coca/Pepsi (0.33 Litre Bottle) 0.9936 USD (~95.01 VUV)
Bottle of Water (0.5 Litre) 1.2096 USD (~115.66 VUV)
A Cup of Coffee (Regular) (Regular/Cup) 3.15 USD (~301.2 VUV)
Milk (Per Litre) 9.9 USD (~946.64 VUV)
Others Approximate cost
Electricity (per 1 kWh) 0.558 USD (~53.36 VUV)
Car (Toyota/Honda Sedan) (Per Car) 14700.0 USD (~1,405,614.0 VUV)
Cigarette (Per Pack) 9.5 USD (~908.39 VUV)