Emirates Flight Status

Travel Routes Departure Arrival DETAILS
Dubai to Guanajuato 03:00 DXB 04:00
Jeddah to Guanajuato 01:40 JED 05:25
Dubai to Guanajuato 01:40 DXB 03:40
Dubai to Guanajuato 07:00 DXB 04:00
Dubai to Entebbe 08:15 DXB 12:40 EBB
Miami to Dubai MIA DXB
Mauritius to Dubai 18:20 MRU 00:55 DXB
Casablanca to Dubai 22:00 CMN 08:55 DXB
Dubai to Casablanca 14:55 DXB 20:25 CMN
Dubai to Hamburg 07:30 DXB 11:59 HAM
Dubai to Guanajuato 20:00 DXB 04:00
Dubai to Copenhagen 09:30 DXB 13:44 CPH
Dubai to London 08:50 DXB 13:25 STN
Houston to Dubai IAH DXB
Dusseldorf to Dubai 16:25 DUS 00:18 DXB
Los Angeles to Dubai 22:00 LAX 19:23 DXB
Dubai to Hamburg 07:00 DXB 04:00 HAM
Frankfurt to Dubai 02:00 FRA 04:00 DXB
Manila to Guanajuato 04:00 MNL 08:00
Dubai to Guanajuato 06:00 DXB 04:00
Tokyo to Dubai 09:00 NRT 04:00 DXB
Dubai to Guanajuato 10:00 DXB 04:00
Hong Kong to Dubai 08:00 HKG 04:00 DXB
Dar Es Salaam to Guanajuato 04:00 DAR 03:00
Luanda to Dubai 04:00 LAD 01:00 DXB
Dubai to Guanajuato 02:00 DXB 04:00
Dubai to Guanajuato 07:00 DXB 04:00
Dubai to Guanajuato 23:10 DXB 08:00
Riyadh to Dubai 03:00 RUH 04:00 DXB
Dubai to Riyadh 04:00 DXB 03:00 RUH
Jeddah to Dubai JED DXB
Dubai to Jeddah DXB JED
Kuwait to Dubai 03:00 KWI 04:00 DXB
Taipei to Dubai 04:00 TPE 08:00 DXB
Dubai to Taipei 05:30 DXB 04:00 TPE
Milan to Dubai 02:00 MXP 04:00 DXB
Brussels to Dubai 02:00 BRU 04:00 DXB
Dubai to Guanajuato 04:00 DXB 09:00
Dubai to Hyderabad 05:30 DXB 04:00 HYD
Hyderabad to Guanajuato 04:00 HYD 05:30
Singapore to Dubai 08:00 SIN 08:00 DXB
Dubai to Guanajuato 04:00 DXB 09:00
Colombo to Dubai 22:10 CMB 01:00 DXB
Dubai to Perth 04:00 DXB 08:00 PER
Dubai to Seoul 04:00 DXB 09:00 ICN
Riyadh to Dubai 04:00 RUH 03:00 DXB
Dubai to Riyadh 01:00 DXB 04:00 RUH
Dubai to Singapore 07:00 DXB 04:00 SIN
Dubai to Cairo 20:10 DXB 22:00 CAI
Cairo to Dubai 04:00 CAI 02:00 DXB
Jeddah to Dubai 04:00 JED 03:00 DXB
Amsterdam to Dubai 16:34 AMS 10:21 DXB
Dubai to Shanghai DXB PVG
Dubai to Jeddah 03:00 DXB 04:00 JED
Dubai to Milan 04:00 DXB 02:00 MXP
Shanghai to Dubai PVG DXB
Dubai to Shanghai DXB PVG
Madrid to Guanajuato 02:00 MAD 04:00
Dubai to Sydney 21:00 DXB 04:00 SYD
Madrid to Dubai 02:00 MAD 04:00 DXB
Shanghai to Dubai PVG DXB
Madrid to Guanajuato 04:00 MAD 02:00
Dubai to Shanghai DXB PVG
Shanghai to Dubai PVG DXB
Erbil to Guanajuato 04:00 EBL 03:00
Dubai to Guanajuato 09:00 DXB 04:00
Tokyo to Guanajuato 14:30 HND 12:08
Mumbai to Guanajuato 04:00 BOM 05:30
Dubai to Guanajuato 07:00 DXB 04:00
Barcelona to Dubai 02:00 BCN 04:00 DXB
Barcelona to Mexico City 04:00 BCN 02:00 MEX
Copenhagen to Dubai 13:00 CPH 03:00 DXB
Johannesburg to Dubai 22:20 JNB 08:20 DXB
Dubai to Johannesburg 14:40 DXB 20:50 JNB
Dubai to Kabul 09:55 DXB 13:15 KBL
Dubai to Guanajuato 07:00 DXB 04:00
Kabul to Dubai 15:30 KBL 18:05 DXB
Beijing to Dubai 06:50 PEK 11:50 DXB
Dubai to Beijing 11:20 DXB 22:30 PEK
Islamabad to Guanajuato 04:00 ISB 07:00
Lusaka to Guanajuato 02:00 LUN 03:00
Oslo to Dubai OSL DXB
Dubai to Tokyo 08:00 DXB 04:00 HND
Colombo to Dubai 05:30 CMB 04:00 DXB
Dubai to Colombo 02:00 DXB 04:00 CMB
Tokyo to Liege 19:50 HND 22:40 LGG
Dubai to Guanajuato 04:30 DXB 04:00
Dubai to Barcelona 04:00 DXB 02:00 BCN
Oslo to Dubai 13:55 OSL 22:50 DXB
Tokyo to Liege 09:00 HND 02:00 LGG
Liege to Dubai 02:00 LGG 04:00 DXB
Athens to Dubai ATH DXB
Dubai to Guanajuato 03:25 DXB 15:05
Dallas to Frankfurt DFW FRA
Nairobi to Dubai 04:00 NBO 04:00 DXB
Dubai to Guanajuato 02:00 DXB 04:00
Dubai to Copenhagen 04:00 DXB 02:00 CPH
Dubai to Copenhagen 04:00 DXB 02:00 CPH
Dubai to Guanajuato 01:00 DXB 04:00
Dubai to London 04:00 DXB 01:00 STN