Emirates Flight Status

Travel Routes Departure Arrival DETAILS
Sialkot to Dubai 09:40 SKT 10:55 DXB
Oslo to Dubai 13:55 OSL 22:50 DXB
Tokyo to Liege 09:00 HND 02:00 LGG
Liege to Dubai 02:00 LGG 04:00 DXB
Mahe Island to Dubai SEZ DXB
Dubai to Mahe Island DXB SEZ
Athens to Dubai ATH DXB
Dubai to Athens DXB ATH
Dubai to Guanajuato 03:25 DXB 15:05
Dallas to Frankfurt DFW FRA
Nairobi to Dubai 04:00 NBO 04:00 DXB
Bangkok to Guanajuato 04:00 BKK 12:00
Hamburg to Dubai 02:00 HAM 04:00 DXB
Dubai to Hamburg 04:00 DXB 02:00 HAM
Dallas to Dubai DFW DXB
Dubai to Guanajuato 02:00 DXB 04:00
Copenhagen to Dallas 04:00 CPH 02:00 DFW
Dubai to Copenhagen 04:00 DXB 02:00 CPH
Dubai to Islamabad 03:30 DXB 07:30 ISB
Luanda to Dubai 18:15 LAD 05:00 DXB
Dubai to Copenhagen 04:00 DXB 02:00 CPH
Ahmedabad to Dubai AMD DXB
Dubai to Guanajuato 01:00 DXB 04:00
Dubai to London 04:00 DXB 01:00 STN
Manchester to Dubai 01:00 MAN 04:00 DXB
Addis Ababa to Dubai 16:10 ADD 21:20 DXB
Dubai to Miami 07:23 DXB 15:39 MIA
Kuwait to Dubai KWI DXB
Dubai to Riyadh DXB RUH
Kabul to Guanajuato 04:00 KBL 04:30
Dubai to Lahore 04:10 DXB 08:00 LHE
Beirut to Dubai BEY DXB
Barcelona to Dubai 17:30 BCN 02:15 DXB
Muscat to Guanajuato 04:00 MCT 05:00
Liege to Dubai 02:00 LGG 04:00 DXB
Khartoum to Dubai 02:00 KRT 04:00 DXB
Erbil to Liege EBL LGG
Lusaka to Guanajuato 04:00 LUN 02:00
Madrid to Oslo 02:00 MAD 02:00 OSL
None to Guanajuato 04:00 DSS 00:00
Dubai to Guanajuato 04:30 DXB 04:00
Dubai to Dammam DXB DMM
Dubai to Beirut DXB BEY
Dammam to Dubai DMM DXB
Dubai to Frankfurt DXB FRA
Dubai to Riyadh 06:55 DXB 07:55 RUH
Muscat to Dubai 04:55 MCT 05:55 DXB
Dubai to Muscat 02:45 DXB 03:55 MCT
Dubai to Riyadh 18:25 DXB 19:25 RUH
Dubai to Mumbai DXB BOM
Dubai to Dhaka 13:15 DXB 19:30 DAC
Dubai to Kuwait DXB KWI
Dubai to Amsterdam DXB AMS
Dubai to Amsterdam DXB AMS
Dubai to Amsterdam DXB AMS
Bahrain to Dubai 03:50 BAH 06:05 DXB
Dubai to Lahore 19:50 DXB 23:40 LHE
Hong Kong to Dubai HKG DXB
Kuwait to Dubai 17:50 KWI 20:30 DXB
Bahrain to Dubai 09:50 BAH 12:00 DXB
Dubai to Dhaka 01:45 DXB 08:00 DAC
Dubai to London DXB LHR
Dubai to Bahrain 02:30 DXB 02:45 BAH
Bahrain to Dubai 17:50 BAH 20:00 DXB
Hong Kong to Dubai HKG DXB
Hong Kong to Dubai HKG DXB
Hong Kong to Dubai HKG DXB
Hong Kong to Dubai HKG DXB
Hong Kong to Dubai HKG DXB
Hong Kong to Dubai HKG DXB
Hong Kong to Dubai HKG DXB
Hong Kong to Dubai HKG DXB
Hong Kong to Dubai HKG DXB
Hong Kong to Dubai HKG DXB
Hong Kong to Dubai HKG DXB
Chennai to Dubai MAA DXB
Delhi to Dubai DEL DXB
Hong Kong to Dubai HKG DXB
Amsterdam to Dubai AMS DXB
Amsterdam to Dubai AMS DXB
Mauritius to Dubai 18:20 MRU 00:55 DXB
Frankfurt to Dubai FRA DXB
Kano to Abuja 16:25 KAN 17:35 ABV
Kano to Dubai 20:25 KAN 06:15 DXB
Madrid to Dubai MAD DXB
Frankfurt to Dubai FRA DXB
Frankfurt to Dubai FRA DXB
Riyadh to Dubai 09:25 RUH 12:10 DXB
Guangzhou to Dubai CAN DXB
Guangzhou to Dubai CAN DXB
Riyadh to Dubai 04:20 RUH 07:05 DXB
Riyadh to Dubai 21:15 RUH 00:05 DXB
Beijing to Dubai PEK DXB
Dubai to Jeddah 10:30 DXB 12:25 JED
Lagos to Dubai 14:40 LOS 01:05 DXB
Jeddah to Dubai 05:30 JED 09:15 DXB
Dubai to Luanda 10:10 DXB 15:10 LAD
Dubai to Chittagong DXB CGP
Nairobi to Dubai 16:40 NBO 22:40 DXB
Dubai to Lagos 07:35 DXB 12:55 LOS